top of page

STICHTING BAREND

VAN SPREEKENS

 Stichting Barend van Spreekens 

DE GEBOORTE

Te IJmuiden werd een proefvaart gehouden met de Barend van Spreekens. Een motorstrandreddingboot in Nederland behorende aan de NZH reddingmaatschappij.
De doop van de de nieuwe boot Barend van Spreekens, één van de oprichters
van de NZH Reddingmaatschappij uit de stad Amsterdam. d.d. zaterdag 27 mei 1933. 

Het begin…

Op 14 oktober 1824 strandde het fregat ‘De Vreede’ voor de kust bij Den Helder. Zeven Huisduiners roeiden met gevaar voor eigen leven naar het in nood verkerende fregat. De eerste tocht mislukte.  Bij de tweede werden 11 mensen gered.  Bij de derde tocht werden de kapitein, stuurman en bootsman gered. Maar op de terugweg sloegen ze om waarbij alleen Reindert Kruk overleefde. Deze Reindert Kruk kreeg later een zilveren tabaksdoos van het College Zeemanshoop en even later een tweede van Barend Van Spreekens. 

 

1824: Van Spreekens richt het Huisduiner fonds op…

Op 20 oktober in het jaar 1824 plaatste de Amsterdams koopman Barend van Spreekens een oproep in de Amsterdams Courant waarin hij geld vroeg om de weduwen en wezen van de (omgekomen) redders te steunen. Van de giften die binnenkwamen, werd het Huisduiners fonds voor weduwen en wezen opgericht.

Oprichting Noord- en Zuid-Hollandse reddingmaatschappij…

De scheepsramp met de ‘De Vreede’ was de directe aanleiding voor de oprichting van de Noord- en Zuid-Hollandse reddingmaatschappij door de Amsterdamse notabelen mr. Adriaan de Bruine, Abraham Fock, Joan Hodshon, jhr. H.J. Ortt en Barend van Spreekens.

De oprichtingsdatum was 11 november 1824.

 

Daarnaast richtte Van Spreekens samen advocaat mr. De Bruine een comité op met als doel reddingsmiddelen te bekostigen. Hieraan werkten inspecteur loodswezen jhr. Hendrik Jacob Ortt, commandant schutterij Hodshon en assuradeur Fock graag mee.

bottom of page