top of page

Inleiding

De Stichting Barend van Spreekens is opgericht 24 juli 2018 door Peter van de Walle.

De Motorstrandreddingboot Barend van Spreekens is door Peter van de Walle aan de Stichting BVS 1933 in  eigendom over gedragen. Dit is met een contract vastgelegd. Het streven van de Stichting is om haar als cultureel en nautisch erfgoed te behouden en door te geven aan de komende generatie. Dit is in een beleidsplan voor de komende 3 jaar vast gelegd.

Beleidsplan

Doelstelling

Primair doel van de stichting is de motorstrandreddingboot Barend van Spreekens (BVS) en toebehoren terug te brengen in haar originele staat, zoals zij in juni 1933 werd opgeleverd.

Onder toebehoren wordt verstaan: de kantel/lanceerwagen en de waterdichte tractor.

Het tweede doel is de motorstrandreddingboot in goede staat te behouden, te beheren en te exploiteren, teneinde haar te behouden als cultureel en nautisch erfgoed.

Missie/Visie

Om onze doelstellingen te bereiken zal het bestuur met haar ‘vrienden’ op zoek gaan naar sponsors (groot en klein) en donateurs en zal het proberen fondsen en subsidies te verwerven teneinde de motorstrandreddingboot binnen drie jaar in haar originele staat terug te brengen.

Vervolgens zal de BVS geëxploiteerd worden, zodat er middelen beschikbaar komen om haar in perfecte staat als cultureel en nautisch erfgoed voor Den Helder te behouden.

Organisatie

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “ Stichting Barend van Spreekens” en opgericht op 24 juli 2018 onder nummer: 72206691.

ANBI

De Stichting heeft de ANBI status en wordt aangemerkt als culturele ANBI.

 

 

 

 

 

De gegevens van de Stichting:

Secretaris Stichting Barend van Spreekens

Duindreef 13,

1784 WB Den Helder

 

Email adres: info@BVS1933.nl 

Website n.l.: https://www.bvs1933.nl

Bankrekeningnummer: NL04 INGB 00089 777 83
Fiscaal nummer: 8590.29.815

Afbeelding1.png

Werknemers / vrijwilligers

De Stichting heeft geen werknemers in dienst, maar maakt alleen gebruik van vrijwilligers en deze ontvangen geen geld voor het verlenen van hun diensten.

 

Financiën

Met ingang van 2019 zal er jaarlijks een jaarverslag gemaakt worden en op de website gepubliceerd worden. Verder zullen alle financiële middelen worden gebruikt om de motorstrandreddingboot te restaureren en deze in goede staat te behouden.

Mocht de Stichting om welke redenen dan ook beëindigd worden en er nog baten aanwezig zijn, zullen deze baten volledig gaan naar een Stichting met gelijkwaardige doelstellingen.

Stichting Baren van Spreekens

Bestuur

Ambassadeur

Het bestuur bestaat uit:

- Peter van de Walle

De bestuurders zijn vrijwilligers en zullen geen vergoeding ontvangen.

Ambassadeur: Wim Schouwenaar

bottom of page